Betöltés...
English Deuch Magyar Român
Mapa stránky

Technologií

Zopár prostých slov o technológii.

  V tejto časti popisujeme skúseností z našej činnosti. Existujú aj typické a krajné prípady, ktorých zohľadnenie pred prevedením práce napomáha k voľbe správnej technológie.

- Všeobecným problémom je, že čo sa nevidí, to nie je dôležité! Obzvlášť sa to vzťahuje na otryskávanie. Postupy ochrany povrchov (galvanizácia, práškovanie, náter, atď.) si vyžadujú určitú úroveň čistoty povrchov. Dielenské špecifikácie sa vo všeobecnosti vzťahujú na ochranné nátery nanášané na KOVOČISTÉ povrchy. Jedným spôsobom tohto je pieskovanie.

- Všeobecne prijatá domnienka (mylná) je, že pri výrobe oceľových konštrukcií používané základné materiály (ťahané, valcované) - pokiaľ nie sú skorodované, sú vhodné na natieranie. Pokiaľ dodávateľ a/alebo objednávateľ chce vyhotoviť náročný a trvácny produkt (hlavne pri vonkajších konštrukciách), tak otryskávanie (pieskovanie) je NEVYHNUTNÉ.

- Základným pravidlom je, že následná oprava, čistenie nepodarkov je podstatne drahšia ako aplikácia v procese výroby požadovanej technológie.

- Pri oceľových konštrukciách vyrábaných pomocou skrutiek, čapov, upínacích klincov , treba vzájomne sa prekrývajúce časti ešte pred konečnou montážou dôkladne pripraviť, čo sa týka očistenia povrchu a ochrany. Po tomto je možné previesť konečnú montáž tak, aby táto zodpovedala požiadavkám ochrany proti korózie. S mimoriadnym ohľadom na voľné priestranstvo!

- Pri sériovej výrobe sa doporučuje pracovný kus previesť cez všetky fázy opracovania až po konečný výrobok. Týmto sa dá ešte pred sériovou výrobou predísť všetkým možným problémom.

- KAŽDÉ pieskovanie (otryskávanie) spôsobuje plastickú deformáciu. Na túto skutočnosť treba prihliadať hlavne pri výrobkoch z oceľových plátov! Na oceľovú konštrukciu napnutý plát pri pieskovaní utrpí trvalú deformáciu. ROVNANIE NIE JE MOŽNÉ!

- Používa sa jednako pri renovačných prácach, na čistenie a odkrývanie povrchu . Doporučuje sa odkrývanie povrchu vykonať skôr, a vykonať potrebné opravy a dopĺňania, a na konci čistiť.

- Pri zalícovaných povrchoch (ložiskové hniezda, konce hriadelov, atď.) sa doporučuje pred pieskovaním na tieto naniesť ochranu. Túto činnosť prevedie naša firma so zárukou.

- Všeobecným problémom pri zhotovovaní výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, je chýbajúca ochrana povrchu po opracovaní. Výrobky dodávame s ochranou povrchu (v kyslom, zásaditom, mokrom prostredí). Počas výroby, opracovania sa materiál v žiadnej forme nemôže stýkať s materiálom obsahujúcim železo (ferit). "Nakazený" materiál sa dá napraviť iba chemickou cestou, čo znáša materiálové výdavky naviac.

- Základná téza: čím menej znečistený povrch, tým je to lacnejšie!

- Všeobecným nedorozumením je, že povrchové nerovnosti sa dajú vyrovnať pieskovaním (polírovať) . Technológia je opracovanie neurčeného smeru!

V bode možnosti je spomenutých niekoľko príkladov na aplikáciu technológie. V bode Rady zas ďalšie informácie, kde sa môžete dočítať dobrých rád súvisiacich s prevedením a možnosťami riešenia jednotlivých pracovných úkonov.

 startlap  facebook  twitter  google+