Betöltés...
English Deuch Magyar Român
Mapa stránky

Vzorové kusy

Niekoľko vzorov na aplikáciu technológie v praxi a jednotlivé fázy pracovných postupov.

Doleuvedene si môžete prezrieť naše vzorové obrázky podľa jednotlivých kategórií a skupín, ako aj fotografie a videoklipy o jednotlivých pracovných postupoch. Vyberte si kategóriu, ktorú si chcete prezrieť, a kliknite na jeho obraz.

Kovové predmety, obrobky

Predmety zo skla, plexi, obrobky

V tejto kategórii si môžete prezrieť tie naše vzorky, ktorých základný materiál tvorí hlavne sklo a plexi. Predstavujeme príklady na rôzne možnosti, ako matovanie, vyfukovanie a formovanie predmetov zo skla a plexi.

Drevené predmety, obrobky

V tejto kategórii si môžete prehliadnúť tie naše vzory, ktorých základným materiálom je niektorý druh dreva. Uvádzame príklady na starnutie, antikovanie, ošetrovanie drevených povrchov.

Iné predmety, materiály, obrobky

V kategórii iné sa nachádzajú tie vzorky, ktoré sa nedajú zaradiť do našich predchádzajúcich kategórií, alebo sú z prevažnej časti silne zhutnené. Sem patria napr. kameň, tehla, a predmety z betónu, atď.

Miestne pieskovanie, čistenie povrchu

Táto kategória obsahuje také obrázky, ktoré boli vyhotovené z pieskovania, povrchového čistenia predmetov, materiálov, povrchov, fasád,. vonkajších priestorov a vnútorných interiérov priamo v teréne.

Naše materiály postupne rozširujeme o také obrázky, ktoré sú zaujímavé, efektné alebo poučné.

 startlap  facebook  twitter  google+